Ping Kan Senior Care

พิงกันซีเนียร์แคร์

ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้สูงอายุไทยได้มีสุขภาพที่ดี และมีความสุข ทีมผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของพิงกันซีเนียร์แคร์จึงได้รวมกลุ่มกัน เพื่อสร้างบริการจากใจนี้ให้กับผู้สูงวัย และครอบครัวที่ต้องการหาสถานที่ที่ดีในการฟื้นฟูสุขภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจ ทั้งยังเป็นอีกทางเลือกในการตอบแทนบุญคุณต่อบุพการี ในการสรรหาสิ่งที่ดีให้ท่าน ในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา

ศูนย์ดูแล สาขาบ้านพิงกัน รีสอร์ต

สำนักงานใหญ่ 114 หมู่ 1 ต.ห้วยทราย
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

ศูนย์ดูแล สาขา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พบกันเร็ว ๆ นี้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

ศูนย์ดูแล สาขาสุเทพ

หมู่บ้านเลคแลนด์ ถ.คันคลองชลประทาน
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200