รูปแบบกิจกรรมโดยย่อ

โปรแกรมชมสวน ฝึกถ่ายภาพ นั่งจิบเครื่องดื่ม

วัตถุประสงค์กิจกรรม

เหมาะกับใคร

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา

ภาพกิจกรรม

 

ค่าบริการ

ปกติ 1,500.-

โปรโมชั่นพิเศษ 990.-