รูปแบบกิจกรรมโดยย่อ

"Aqua Stretching Therapy, โปรแกรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อในสระวารีบำบัด (การรักษาอาการ ปวดคอ หลัง เข่า โดยใช้วารีบำบัด และการยืดเหยียด) Neck, back, knee pain relieve by Hydro relax and Strecthing"
ออกกำลังกายในน้ำ ยืดเยียดในน้ำ ลงน้ำสอนการออกกำลังกายผู้ป่วยปวดเอวปวดเข่า ไม่สะดวกลงน้ำให้ทำกิจกรรมบนบกได้

วัตถุประสงค์กิจกรรม

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ความจำเป็นของผู้ดูแลในการเข้าร่วมกิจกรรม

อุปกรณ์ที่ทีมงานต้องเตรียม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา

ภาพกิจกรรม

 

ค่าบริการ

ปกติ 2,200.-

โปรโมชั่นพิเศษ 1,100.-