ให้บริการอะไรบ้าง

1. บริการศูนย์พักฟื้นและส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุ
2. บริการที่พักพร้อมการดูแลสำหรับผู้มีสุขภาพดี
3. บริการดูแลผู้สูงอายุและจัดกิจกรรมระหว่างวัน
4. บริการที่ปรึกษาจัดตั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
5. บริการประเมินการเข้ารับบริการแบบเฉพาะพิเศษสำหรับคุณ
6. บริการออกแบบการดูแลตามวิถีชีวิตคุณ (My Life My Style)

การเดินทางมาที่ ศูนย์ดูแล บ้านพิงกัน รีสอร์ต

ท่านสามารถขับรถมาเส้นทางเชียงใหม่ – แม่ออน (สันกำแพงสายใหม่) หรือเส้นเชียงใหม่สันกำแพงสายเก่า ขับมาจนเจอศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นคันคลองขับตรงไปจนผ่านป้ายวัดดอยซิว ประมาณ 1.2 กม. จะพบสะพานสีขาวให้เลี้ยวขวา เข้ามา 200 เมตร จะถึงบ้านพิงกัน รีสอร์ต

การเดินทางมาที่ ศูนย์ดูแล บ้านพิงกัน รีสอร์ต

ท่านสามารถขับรถมาเส้นทางเชียงใหม่ – แม่ออน (สันกำแพงสายใหม่) หรือเส้นเชียงใหม่สันกำแพงสายเก่า ขับมาจนเจอศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นคันคลองขับตรงไปจนผ่านป้ายวัดดอยซิว ประมาณ 1.2 กม. จะพบสะพานสีขาวให้เลี้ยวขวา เข้ามา 200 เมตร จะถึงบ้านพิงกัน รีสอร์ต

การเดินทางมาที่ ศูนย์ดูแล บ้านพิงกัน รีสอร์ต

ท่านสามารถขับรถมาเส้นทางเชียงใหม่ – แม่ออน (สันกำแพงสายใหม่) หรือเส้นเชียงใหม่สันกำแพงสายเก่า ขับมาจนเจอศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นคันคลองขับตรงไปจนผ่านป้ายวัดดอยซิว ประมาณ 1.2 กม. จะพบสะพานสีขาวให้เลี้ยวขวา เข้ามา 200 เมตร จะถึงบ้านพิงกัน รีสอร์ต

การเดินทางมาที่ ศูนย์ดูแล บ้านพิงกัน รีสอร์ต

ท่านสามารถขับรถมาเส้นทางเชียงใหม่ – แม่ออน (สันกำแพงสายใหม่) หรือเส้นเชียงใหม่สันกำแพงสายเก่า ขับมาจนเจอศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นคันคลองขับตรงไปจนผ่านป้ายวัดดอยซิว ประมาณ 1.2 กม. จะพบสะพานสีขาวให้เลี้ยวขวา เข้ามา 200 เมตร จะถึงบ้านพิงกัน รีสอร์ต

การเดินทางมาที่ ศูนย์ดูแล บ้านพิงกัน รีสอร์ต

ท่านสามารถขับรถมาเส้นทางเชียงใหม่ – แม่ออน (สันกำแพงสายใหม่) หรือเส้นเชียงใหม่สันกำแพงสายเก่า ขับมาจนเจอศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นคันคลองขับตรงไปจนผ่านป้ายวัดดอยซิว ประมาณ 1.2 กม. จะพบสะพานสีขาวให้เลี้ยวขวา เข้ามา 200 เมตร จะถึงบ้านพิงกัน รีสอร์ต

บริการที่ได้รับพร้อมแพ็คเก็จที่พักพร้อมการดูแล

– ที่พักแบบวิลล่า หรือห้องรวม
– อาหาร 3 มื้อ และอาหารว่าง
– ผู้ดูแลผู้สูงอายุรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
– ทำความสะอาดที่พักและซักเสื้อผ้าเครื่องนอน
– บริการน้ำดื่ม น้ำใช้ ไฟฟ้า และอินเตอร์เน็ต
– บริการประเมินการเข้ารับบริการ
– บริการออกแบบการดูแลตามวิถีชีวิตคุณ
– กิจกรรมระหว่างวัน และสันทนาการ
– ใช้พื้นที่สระว่ายน้ำ น้ำตก สวนดอกไม้

คำถามที่พบบ่อย 4

คำถามที่พบบ่อย 4

คำถามที่พบบ่อย 5

คำถามที่พบบ่อย 5

คำถามที่พบบ่อย 6

คำถามที่พบบ่อย 6

คำถามที่พบบ่อย 7

คำถามที่พบบ่อย 7

คำถามที่พบบ่อย 8

คำถามที่พบบ่อย 8

คำถามที่พบบ่อย 9

คำถามที่พบบ่อย 9

คำถามที่พบบ่อย 10

คำถามที่พบบ่อย 10