ช่องทางการติดต่อ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเชียงใหม่ ศูนย์ดูแลพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล ส่งเสริม ฟื้นฟู ผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ

ฝากข้อความถึงเรา