แนวคิด

บริการการประเมินผู้รับบริการแบบครอบคลุมทางด้านการแพทย์ และค้นหาความต้องการที่ เฉพาะเพื่อการให้บริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ คนที่คุณรัก

รูปแบบการให้บริการ

ค่าใช้บริการ

2,500.-
ฟรีสำหรับผู้เข้าใช้บริการศูนย์ดูแล