ศูนย์ดูแล บ้านพิงกัน ลองสเตย์ รีสอร์ต

วิลล่าเตียงคู่

วิลล่าเตียงเดี่ยว

บรรยากาศ

ศูนย์ดูแล หมู่บ้านเลคแลนด์ (พบกันในปี พ.ศ. 2566)

ห้องรวม 10 เตียง

ห้องรวม 4 เตียง

ห้องเตียงคู่

ห้องเตียงเดี่ยว

ภาพโดยรวมของเลคแลนด์